over MOOOV

Sinds haar ontstaan staat het tonen van de diverse wereld centraal in de werking van MOOOV. Dit doen we niet enkel op het grote scherm, maar ook daarbuiten.

MOOOV wil mensen verbinden aan de hand van verhalen. Verhalen kunnen het individuele overstijgen. Ze brengen universele waarden en gevoelens tot bij iedereen die nieuwsgierig is. Een krachtig medium hiervoor is film. Verhalen doen ons reflecteren over wie we zijn als individu, maar bieden ook een kans om onze blik te verruimen. MOOOV wil films tonen die zowel een spiegel als een venster zijn. MOOOV daagt uit om de status-quo te veranderen.

Overal in de wereld worden films gemaakt. Slechts een klein deel daarvan komt tot bij ons in de bioscoop of op ons scherm. MOOOV selecteert anders en gaat in de hele wereld op zoek naar films en regisseurs die kwaliteit combineren met relevante inhouden.

hoe?

 MOOOV is organisator van allerlei periodieke en permanente activiteiten rond de programmering en vertoning van kwaliteitsfilms. Naast films heeft MOOOV ook oog voor de ontwikkeling van ruimer talent uit de brede audiovisuele sector. De passie voor film staat steeds centraal.
Via haar activiteiten wil MOOOV informeren, inspireren en impact hebben. De leidraad hiervoor is ons strategisch duurzaamheidsplan waarin we met voortdurende acties aandacht hebben voor duurzaamheid, inclusie en dekolonisering.


We werken hiervoor samen met organisaties en partners die deze kernwaarden met MOOOV delen:

  • Respect voor anders zijn van beelden, verhalen en mensen
  • Passie delen met een breed publiek
  • Reflecteren op de artistieke actualiteit en maatschappelijk realiteit
  • Verbinden van mensen

wat?

De werking van MOOOV bestaat uit verschillende onderdelen:


Filmfestival 
Gedurende twee weken bundelt MOOOV op meerdere locaties in Vlaanderen een stevig pakket films en activiteiten tot een festival. Omwille van zijn feestelijk, gemoedelijk en laagdrempelig karakter spreekt het een heel gevarieerd publiek aan.


Filmclub
Doorheen het jaar organiseert MOOOV op verschillende plaatsen in Vlaanderen en op vaste momenten arthouse filmvertoningen, zoals Zebracinema, de jongerengroepen PLATFORM en Schoon Jong Volk en openluchtcinema’s.


Filmwijsheid
Filmwijsheid is het geheel van culturele, kritische en creatieve vaardigheden die nodig zijn om films te kiezen en te bekijken, ze kritisch te begrijpen en te analyseren en de filmtaal als gebruiker en maker ook actief toe te passen, met het oog op culturele bewustwording en persoonlijke en sociale ontwikkeling.


Filmdistributie
In elke uithoek van de wereld worden verbluffende films gemaakt. Het overgrote deel hiervan vindt echter nooit z’n weg naar de bioscoopzalen in Benelux. MOOOV koopt elk jaar verschillende titels aan en brengt ze naar het grote en kleine scherm.


Filmplatform
MOOOV zet in op een online platform dat de basis vormt voor een duurzame samenwerking tussen de verschillende partijen die zich in Vlaanderen bezig houden met arthouse- en wereldfilm, zowel vertoners, bibliotheken, distributeurs, festivals en andere rechthebbenden. Op het platform: een ruim, gecureerd aanbod kwaliteitsfilms mét inhoudelijke omkadering.

 
© Viktor Van Hoof