accreditatie

MOOOV Filmfestival 2021


Interesse om deel te nemen aan MOOOV Filmfestival 2020? Aanvragen voor MOOOV Filmfestival kunnen worden ingediend door het onderstaande aanvraagformulier voor een accreditatie in te vullen. Houd er rekening mee dat het indienen van een aanvraag geen garantie voor accreditatie is.

Interested in joining MOOOV Film Festival 2020? Applications for MOOOV Filmfestival can be made by submitting the Accreditation Request form below. Please note that a submission of a request does not guarantee accreditation.