geschiedenis

MOOOV ontstond in 2013 als een fusie tussen Cinema Novo in Brugge en Open Doek in Turnhout.

Cinema Novo

 

Het Brugse filmfestival Cinema Novo werd in 1984 opgericht en toonde speelfilms uit de landen van de derde wereld, dus voornamelijk uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De bedoeling van het filmevenement was het westerse publiek in contact brengen met uitingen van zuiderse en oosterse culturen. Daarnaast poogde het festival om de filmmakers uit de drie continenten als volwaardige wereldkunstenaars aan te brengen en een platform aan te bieden om hun expressies te tonen.

Midden de jaren negentig kende het Brugse festival een stroomversnelling: een verhoging van de financiële middelen (mede door de Vlaamse Gemeenschap, Provincie West-Vlaanderen en de Stad Brugge) kon zorgen voor een groter aantal medewerkers en meer vertoningen. Er kwamen ook nevenactiviteiten zoals lezingen, debatten, workshops, tentoonstellingen en optredens. Er worden een zestigtal films gespeeld in 180 vertoningen die zo'n 18.500 bezoekers trekken uit binnen- en buitenland.

 

Open Doek

 

In Turnhout werd in 1992 Focus op het Zuiden opgericht, door een team van vrijwilligers. Tien jaar later was het festival flink uitgebreid en veranderde de naam in Filmfestival Open Doek omdat de naam Focus op het Zuiden te beperkend werd gevonden. Open Doek wilde de focus op de hele, globaliserende wereld richten en er werden dan ook films uit alle werelddelen vertoond. Diversiteit en interculturaliteit waren hierbij belangrijke thema's.

Door de jaren heen heeft het filmfestival een steeds groter publiek weten te bereiken en is het een belangrijke plaats gaan innemen in Turnhout en omgeving. Vanaf 1996 kwam er een steeds uitgebreidere artistieke en muzikale programmatie rondom het festival zoals tentoonstellingen en concerten. In 1998 werd voor het eerst een competitie samengesteld, die meteen een centrale rol innam in het festival. Op vraag van het publiek werd enkele jaren later gestart met een filmaanbod doorheen het jaar. Zo groeide Open Doek langzaam uit tot een lokale, wekelijkse arthouse vertoner, naast de organisator van een jaarlijks filmfestival. Ook op educatief gebied was er al vanaf de eerste editie van Focus op het Zuiden veel te doen op en rond het filmfestival.

MOOOV vzw

In 2013 sloegen Cinema Novo en Open Doek de handen in elkaar, en zo ontstond MOOOV.
MOOOV Filmfestival is uitgebreid met 5 extra locaties over heel Vlaanderen en hoewel het filmfestival het grootste deel van de werking is, wordt de werking van MOOOV onderverdeeld in vijf duidelijke blokken. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en gooien daardoor regelmatig lijntjes naar mekaar uit. Dit zorgt voor een duurzame en homogene basis die jaar na jaar onmiskenbaar uitdijt. MOOOV draagt sinds zijn ontstaan als tagline ‘films facing the world’, die tagline geeft MOOOV doorheen al zijn activiteiten betekenis. Het engagement waar MOOOV al die jaren al sterk op inzet, om het publiek via film te confronteren, informeren en sensibiliseren, is voelbaar in alle segmenten van de werking. Waar bij Zebracinema de klemtoon wat meer ligt op beroering en cultuurspreiding en bij educatie veel aandacht gaat naar bewustwording en het ontwikkelen van kritisch denken, staan tijdens het festival community building en ontmoeting centraal. Bij MOOOV staan Sembènecinema en distributie dan weer in het teken van het creëren van vertoningskansen voor door blockbusters en grote titels ondergesneeuwde films uit vaak minder gekende landen.

Doorheen de hele werking ligt een focus op samenwerking met partners binnen en buiten de sector.

© Griet Hendrickx