Videofestival: How to be collective?

UPDATE: verplaatst naar april 2022

Drie dagen lang film en gesprek onder het eeuwenoude eikenhouten gebinte van de Diksmuidezolder  van het Sint-Janshospitaal, met als rode draad de ongebreidelde kracht van het bijeen-zijn. ARGOS, Collectief Faire-part en Subversive Film vertonen film, lang en kort, en gaan met elkaar in gesprek over hoe we als mens en als kunstenaar, als individu en als groep, energie, moed en hoop halen uit het collectief zijn.

We ervaren het vluchten voor, ontsnappen aan en terugkeren naar van mensen die noodgedwongen hun thuis verlaten. We ontdekken het protest, de strijd en de opstand in Palestina, Egypte en de Republiek Artsakh tegen onderdrukking en onrecht. En we doorprikken op de slotdag de stereotypen van hoe zwarte individuen in mainstream film worden getoond. Maar boven alles leggen we steeds opnieuw het krachtige kunnen van collectiviteit bloot.

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings