MOOOV | Educatie Lesmateriaal

Bij alle films van ons schoolprogramma wordt lesmateriaal aangemaakt dat gratis beschikbaar is. Zowel het materiaal uit het iets oudere als het nieuwe aanbod kan je hier terug vinden. Ga er in de klas mee aan de slag om de film verder uit te diepen.